Back to the 80`s


BACK TO THE 80s

 

Mitt hovedpoeng er at bruke urfolksretten som eneste argument for sikre samisk kultur, sprk og samfunnsliv er feilsltt. Hvorfor? Fordi vi ikke oppnr legitimitet eller forstelse for hvorfor vi m ha "samelover" og ulike forvaltningsordninger (som bryter med resten av landet). Hva er problemet? At mange oppfatter sameloven og Sametinget som en trussel mot dem selv som nordmenn. Politikerne forstr heller ikke alltid, nsker ikke konflikter og utvanner forslag som var ment ta hensyn til den samiske befolkningen. I stedet skrinlegges gode forslag fordi ingen vil diskutere de vanskelige problemstillingene. Og hva er det vanskelige? finne frem til gode og rettferdige forslag som tar hensyn til at nordmenn ogs har kultur og flelser og oppfatninger av rettferdighet. Hva er lsningen? snakke sammen og ikke skyve foran oss urfolksretten, ILO konvensjon nr. 169 og lignende. Alts diskutere rettferdighet og forskjellsbehandling og ta nordmenns bekymringer p alvor. Er det mulig? Ja hvis Sametinget i frste rekke begynner bruke andre mter argumentere p. Er du ikke naiv n, er det ikke maktkamp og interessekonflikter vi egentlig snakker om? Selvsagt og derfor skal vi ogs bruke urfolksretten, men ikke utelukkende den som i dag.

 

Selv om urfolksretten er hovedbegrunnelsen for for eksempel Finnmarksloven og konsultasjonsavtaler mellom Sametinget og statlige myndigheter, er den ikke tilstrekkelig for sikre at samisk kultur eksisterer om la oss si 50 r. Problemet er at urfolksretten fortolkes av nasjonalstatene selv. Vi m i stedet g tilbake til argumentasjonen som ble brukt p 1980-tallet og i alt alvor diskutere forholdet mellom nordmenn og samer, ikke bare forholdet mellom samer og forpliktelsene som staten har i flg. urfolkretten. Den store forskjellen er at "folk flest" ikke bryr seg om hva folkeretten sier. De bryr seg i stedet om forholdet mellom folk, om ordninger er rettferdige, likeverdige, og ikke gjr forskjell p folk. Problemet er at slik det er i dag har ikke sameretten stor nok legitimitet i befolkningen og dermed i partiene. Folk nordp p fler de mister noe, rettigheter og innflytelse, p bekostning av samene og er imot at Sametinget skal ha mere makt. I stedet for at sameretten, for eksempel Finnmarksloven, oppfattes som et middel for oppn rettferdighet og likeverd mellom nordmenn og samer, har vi kommet i den situasjon at mange fler at sameretten forfordeler samene og forskjellsbehandler folk. Ta flgende argumentasjon. Jeg kaller det argumentasjon til dagens sameting og den modellen vi br (gjen)innfre, snakke-sammen-modellen:

 

Sametinget:

 

"Norge er forpliktet til innfre Finnmarksloven fordi det str i i ILO-konvensjon nr. 169 at staten er forpliktet til konsultere med urfolket og innfre forvaltningsordninger som er i samsvar med denne?. Staten sier ?ja det er sant, til en viss grad, i hvert fall i Finnmark, men vi mener stort sett at folkeretten overholdes, lenger sr i landet fr vi se, det meste er i samsvar med folkeretten uansett, Norge er jo kret til verdens beste land bo i i revis?. Folk sier ?hva i helvete er dette for noe? Skal samene som er i mindretall her nordp ha like mye si som Fylkeskommunen, det er jo urettferdig! Dessuten kan samene stemme bde til Sametings- og fylkestingsvalget. Bli kvitt denne etniske srbehandlingen! Apartheid!".

 

Snakke-sammen-modellen:

 

"Det er sant at Sametinget og sameretten er basert p forskjellsbehandling av folk, men er den urettferdig overfor nordmenn? Norsk ungdom blir forskjellsbehandlet nr det gjelder utdanningsstipend basert p foreldrenes inntekt. Det oppfatter folk flest som en god og rettferdig ordning fordi det sikrer at elevene fr snn omrent like mye penger til sin utdanning, og dermed like muligheter til ta utdanning. Vi forskjellsbehandler dermed elever for at de skal behandles som like. Noen ganger m vi alts behandle folk forskjellig for behandle de likt. Dette er en rettferdig forskjellsbehandling som sikrer likeverd mellom folk. P samme vis blir elevene forskjellsbehandlet nr det gjelder samiskopplring. Norske elever har ikke rett til samiskopplring mens samiske barn har det. Det er en ordning som folk godtar fordi det sikrer at samiske barn skal f mulighet til lre sitt sprk i skolen. Her srbehandles alts samiske barn og ungdom og ordningen oppfattes av folk flest som en rettferdig ordning som sikrer likeverd mellom folk. Men dette er like fullt en srrettighet som ikke omfatter etnisk norske barn. Men hva med reindriften? Ja dette er litt kinkig fordi kun samer, dvs. noen av oss, har rett til drive med nringa. De m f.eks. ha innsigelsesrett slik at myndigheter eller privatpersoner skal kunne planlegge golfbaner og gruver midt i viktige omrder. Ingen bnder ville godtatt slikt uten bli spurt, slik br det heller ikke vre for reindrifta. Det br vre slik at reindrifta sprres tidlig i en planprosess i stedet for at de kommer inn helt p slutten og m nekte tillatelse. Da oppfattes de som noen som hindrer samfunnsutviklinga. Er det ikke rett og rimelig at de sprres tidlig, og at norske myndigheter m ta strre hensyn til reindriftas behov. Da m vi snakke sammen for f vite hva behovene er, ikke sant? Hvis jeg planla en hytteby p den mest populre badestranda i en nordnorsk by ville folk tro jeg var idiot og be meg ryke og reise. Derimot mener folk det er greit bygge en hytteby midt i det beste kalvingslandet uten sprre noen frst. Og ja visst finns det rtne epler i reindrifta som utnytter reglene og irriterer folk flest, men er det grunn nok til straffe andre samer ved foresl legge ned Sametinget? Ingen foreslr jo legge ned Fiskeridepartementet om en fisker snyter p fangsten. Og ingen foreslr straffe folk flest ved foresl legge ned en videregende skole i Alta om en fisker er urlig i Lofoten, ikke sant? Finnmarksloven oppfattes som en srlov som favoriserer samene. Men husk at meningen er behandle folk likt! I Sr Norge tar alle for gitt at private eier mesteparten av landet, fordi deres bruk av landet er anerkjent som grunnlag for eiendomsrett. Nordp var det ikke slik. Dette er ikke en srrett, men bare den samme retten brukt p forholdene i nord, bla. den samiske bruken av naturen. Finnmarksloven sikrer likebehandling mellom Sr og Nord-Norge, hvordan kan noen vre i mot det? Antakelig fordi samene er skrevet inn i lovteksten og ikke nordmenn, noen tror dette skal g p bekostning av nordmenn. Dette er uheldig og burde vrt sikret i lovteksten. Og hvorfor er det slik at noen samers rettigheter anerkjennes og ikke andres? Hvorfor behandles ikke fiskerettigheter av Samerettsutvalget? Antakelig fordi sjsamer til forveksling er lik nordmenn og snakke om samiske rettigheter i slike omrder er komplisert. For da utfordres jo distinksjonen om hva samer og nordmenn er for noe og hva som er samisk og norsk kultur. Da er det lettere snakke om opprettholde mytene om samisk kultur ved sttte retten til sprk, reindrift og duodje m.m.. Er det ikke urettferdig at noen samers kultur skal g p bekostning av andre samer. Og der det ikke urettferdig at noen samers kultur m d fordi nordmenn er redd for bli urettferdig behandlet og redd for forandring? Derfor m vi akseptere at?. Etc"

 

Hva er enklest mene noe om? Derfor skyver vi urfolksretten foran oss, og derfor taper vi i det lange lp p det.

 

I skrivende stund har Helga Pedersen sagt at det ikke eksisterer srskilte sjsamiske fiskerettigheter[1] og ?at dagens lovgiving er i samsvar med folkeretten. Det fratar ikke regjeringa et ansvar for sikre den sjsamiske kulturen?. Hun nsket ikke et forvaltingsorgan for fiskeressursene i finnmark fordi ?Det store flertallet av hringsinstanser nsket ikke det organet?.

 

 

I et intervju med NRK-Smeradio, blir Carsten Smith, jurist og tidligere hyesterettsjustitiarius, intervjuet. Han ledet Kystfiskeutvalget[2], P sprsml om han mente at sjsamenes rettigheter er sikret godt nok i lovverket, svaret han;

"Dette har vrt et sentralt punkt i kystfiskeutvalgets innstilling. Denne sikringa, etter vr enstemmige oppfatning, er ikke tilstrekkelig". Kystfiskeutvalget mente at folk som bor i fjorder og langs kysten i Finnmark har opparbeidet srlige rettigheter til fiske fra gammelt av.

 

Helga Pedersen har skapt et nytt uttrykk " ta en Helga"- dvs. utsette en vanskelig beslutning til dagen hun gr av og neste valg er langt unna. Det er feighetens valg. Hun burde sagt "Dette er veldig kinkig, ja det finnes rettigheter, men hele fiskerinringa er ikke glad for dette forslaget og de har jo ogs rettigheter. Dette blir dyrt for oss om vi skal gjre som vi burde". I stedet opplever vi at politikere tolker i favr av nordmenn s lenge vi ikke diskuterer rettferdighet. De tr rett og slett ikke innfre kystfiskeutvalgets anbefalinger fordi de ikke vet hvordan de skal forsvare det. Og vi har satt oss p sidelinjen og vifter med ILO-konvensjonen. Helga kunne som forgjengeren Ludvigsen, bare mene at folkeretten er oppfylt. Ingen arresterer henne. Det finnes ingen norsk opposisjon som snakker henne i mot, bare stemmer som vil unng debatt som Frp og EDL. Vi trenger en norsk opposisjon p Stortinget. For f det m vi debattere rettferdighet og rett og rimelighet. Fortsetter vi som n vil vi tape sake etter sak, eller sakene vil ikke bli s bra som de kunne blitt. Foran oss str Samerettsutvalgets sr for Finnmark, Naturmangfoldloven. Havressursloven mm. Vi snakker ogs om hvordan berge de samiske sprkene. For Finnmarks vedkommende er det mye p plass, foruten om kysten da. Det vi har er et Sameting som er ndvendig som premissleverandr for debatten. Men er de der mest opptatt av maktkamp og posisjoner? Den gamle samiske kultureliten har ftt sine teatre, sentre m.m.. og det sprs om vi kan forvente stor hjelp fra dem heller. Her m det et kystopprr til?

 

Det vi m gjre er snakke som det ble gjort p 1980-tallet, om rettferdighet, og inkludere nordmennene i dette. Vi m ogs f andre rdgivere enn jurister. Ellers blir rettighetskampen avgjort i rettssalene framover.

 

Hva vi br gjre? Jeg hper AP og NSR, de to store partiene i Sametinget, legger til side partitaktikk og samarbeider med hverandre fram til neste valg. Om helhetslsninger for samene. Vi br ikke bruke kreftene p kives internt om hvem som er best. Sametinget har for lav legitimitet blant samer, nordmenn og Stortinget. Den br vi bedre og veien er g ved opptre mer ansvarlig og snakke med de vi br snakke med. Sametinget br derfor vre mer opptatt at konsensus enn konflikter. Vi fr snart vite om de vi har valgt inn er mest opptatt av egne karriereplaner fremfor samenes beste som folk i hele Spmi.

 

 

Frp= fornorskningspartiet!

Strammett opp forrige innlegg litt med tanke p at de kan bli et leserinnlegg e.l.

Er du som tenker stemme p Fremskrittspartiet enig i at samiske barn ikke lenger skal ha rett til lre seg sitt samiske morsml i barnehagen og i grunnskolen?
Vet du at Frp foreslr dette?
Mange tror at samepolitikken er opp og avgjort i landet men det er den ikke .
Fornorskningspolitikken som foregikk i vel 100 r fram til 1980-tallet, var i frste rekke et angrep p det samiske sprket hvor skolen var slagmark og lrerne frontsoldater. Fremskrittspartiets samepolitikk er et tilbakeskritt og et kaldt gufs fra denne tida . Norge som stat har lagt bak dette bak seg og Kongehuset har beklaget dette p vegne av det norske folk.

Se bare hva Frp foreslr i sitt eget forslag til statsbudsjett for 2008:

Kutt p 12,38 mill i samiske barnehagetilbud (fjerning).
Kutt p 51,2 mill i tilskudd til samisk i grunnopplringen (fjerning)
Kutt p 5,8 mill til tilskudd til samisk sprk, informasjon (fjerning) osv. I tillegg nsker de nedlegge Sametinget og fjerne pressesttten som sikrer samisksprklig avis.

Dette ville innebre en ren sprklig og kulturell katastrofe som ikke bare er uanstendig, men ogs bryter en rekke internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet av. Norge ville stille seg p den menneskerettslige sidelinjen, eller i skammekroken, om dette skulle bli en realitet.

I min kommune Tysfjord i Nordland kommune, er det etter tir med kamp, opprettet ca. 80 stillinger knyttet til samiske barnehager, sprkundervising, Sametinget, rran lulesamisk kultursenter m.m. Disse stillingene sikrer at de samiske barna fr oppfylt sine kulturelle menneskerettigheter. Som budsjettforslaget viser, vil Frp ta fra dem disse rettighetene ved fjerne stillingene. Det samme gjelder i de andre samiske kommunene.

Offisiell politikk er at Norge som stat er grunnlagt p territoriet til to folk, nordmenn og samer, som begge kan regnes som opprinnelige folk her i landet. Harald Hrfagre fikk barn med samekvinnen Snfrid og fra dem stammer den norske kongerekkeflgen gjennom Harald Hrdrde. N mener Frp at samene ikke tilhrer norsk kultur lengre og at samisk ikke hrer hjemme som det offentliges ansvar. si at kun norske barn skal lre sitt morsml er favorisere etnisk norske barn, det er etnisk forskjellsbehandling.

Og hvorfor kan Frp finne p noe slikt i 2009 uten straffes av velgerne?
Kanskje fordi de vet de kan tjene stemmer p spille p gammel samehets som dessverre enn lever nord i landet. Mange frykter ogs feilaktig for at ?samemakten? skal g p bekostning av etniske nordmenns rettigheter. Vi trenger ikke Frps enkle lsninger p vanskelige sprsml. Vi trenger en nasjonal samedebatt i beste sendetid p TV, om rettferdighet begge veier mellom nordmenn og samer og hvordan samisk kultur kan sikres overlevelse her i landet. Frps lsning er bruke flertallsmakten til skyve ?sameproblemet? under teppet.

Ikke stem Frp ved Stortingsvalget om du mener det samiske er en del av norsk kultur. Om du vil stemme p hyresiden eller sentrum, spr H, Krf og V om de vil sttte Frps samepolitikk om de skal danne regjering sammen. Det beste er selvsagt srge for fortsatt rdgrnn regjering. De er langt fra perfekte i samepolitikken, men den politikken er ihvertfall forutsigbar og anstendig. Frp er fornorskningspartiet!


Politikk. Br Frp "f sjansen"?

Frps politikk og konsekvenser for deg og megog Tysfjord kommune (Samiske kommuner).

Jeg deltar lite i partipolitikk og blander meg sjelden inn i politiske samtaler annet enn privat.Men n kan jeg ikke ti stille. Mange av mine norske venner tror samepolitkken her i Norge er opp og avgjort. Det er den ikke. Frp str i spissen for en farlig retning som er ren fornorskningspolitikk.

Nr noen kritiserer Frps politikk heter det at det er "propaganda fra de rdgrnne" og at ?Frp br f sjansen?. Jeg har klippet ut noen forslag fra Frps alternative statsbudsjett for 2008 som angr samene. Hvis Frp fr sjansen foreslr de helt konkret flg. Les selv her og dm selv:

http://www.frp.no/filestore/Alternativtbudsjettoppdatert27.11.072.pdf

 

* Fremskrittspartiet er prinsipielt imot at samene skal ha sitt eget folkevalgte organ, og mener derfor at

Sametinget brnedlegges. De foreslr ogs Kutt p 131 mill til Sametinget og avvikling av Samefolkets fond.

* Kutt p 12,38 mill i samiske barnehagetilbud (fjerning).

* Kutt p 40 mill i samiske kulturforml

* Kutt i tilskudd til samiske aviser p 18,9 mill (fjerning)

* Kutt p 3 mill til samisk kulturminnearbeide (fjerning)

* Kutt p 5,8 mill til tilskudd til samisk sprk, informasjon (fjerning)

* Kutt p 51,2 mill i tilskudd til samisk i grunnopplringen (fjerning)

. * Kutt p 23,9 mill til samisk utdanningsadministrasjon.

-

Hva betyr dette for deg og meg og for eksempel Tysfjord kommune?

Det betyr rett og slett at de aller fleste av de ca. 80 rsverkene som i dag er i kommunen knyttet til samiskundervisning, barnehagen, sametingets avdeling, media, museet p rran, en del jobber p ASVO, Musken skole, prosjekter m.m. forsvinner! Og det samme vil skje i de andre samiske kommunene.

Kan du fortelle meg hva det er med Frps politikk som fr deg til tro at vi fr et bedre samfunn her vi bor , av stemme p dem og som er verdt at Tysfjord mister 80 arbeidsplasser?

Vil du fremdeles ?la dem f sjansen??

Vil du som borger av Norge finne deg i at Frp ikke vil at samiske barn skal lre morsmlet sitt i barnehager og grunnskolen?

 

Frps samepolitikk er ren fornorskningspolitikk som Norge som stat har beklaget for lenge siden. I praksis mener de at samisk kultur ikke hrer hjemme som det offentliges ansvar. Det er i mot norsk folkevilje si at samene ikke er en del av norsk kultur. si at kun norske barn skal lre sitt morsml er favorisere etnisk norske barn, det er etnisk forskjellsbehandling. Frps samepolitikk er mao forskjellsbehandling p etnisk grunnlag, noe de beskylder ILO-konvensjon, Finnmarksloven ogSametinget for vre.....

Og hva skal Frp p Sametinget? Legge det ned innenfra? Frp snakker ikke kun om Sametinget som budsjettforslaget viser. Frps politikkinnebreret nytt forsk p fjerne samisk kultur i Norge. I frste omgang tar de fra vre barn retten til lre seg samisk i barnehagen og grunnskolen, s tar de arbeidsplassene som skal lage lremidler osv. Dette har ingenting med fremskritt gjre men er skru klokka tilbake til den tida da det samiske var ansett som mindreverdig. Dette er rett og slett uanstendig.


Ikke stem Frp om du mener det samiske er en del av norsk kultur. Om du vil stemme p hyresiden eller sentrum, sprH, Krf og Vom de vil sttte Frps samepolitikk om de skal danne regjering sammen.

Det beste er selvsagt srge for fortsatt rdgrnn regjering.De er langt fra perfekte i samepolitikken, men det er ihvertfall forutsigbarhet og anstendighet.

Lars Magne

Ny bloggrunde. Sjakk OL i Dresden, Samisk sjakkforening anmeldt m.m.

Det har vrt stille lenge p meg, bde p bloggen og p brettet. Det tok p lage CD og bytte jobb m.m. har ikke tatt mtid tilsjakk med unntak av lag NNM i Troms i februar 2008 kor spilte for Team Bjrnsen. Pga en tpelig uenighet om dekking av en minimal reiseregning i den forbindelse, ble ikke mine sjakklige tjenester i eliteserien ansett som nskelig fra verken klubbens eller min side.TB sliter som ventet tungt i eliteserien, men beholde plassen gjennom leie inn GMer stred vel for mye mot nden i klubben. Og e enig og nsker dem lykke tili de resterende matchene. Sjekk resultater p www.sjakk.no


Det skjerting for tida.Samisk sjakkforening (og Komsa)er anmeldt fordokumentfalsk m.m. se linkene:

http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.6303179
Samisk sjakkforening anmeldt, dvs ledelsen, dvs, Steinar Hardersen. se ogs http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article194842.ece

N skal passe m for si hvor mye sant det kan vre i dette, for fr vet detdukker det opp et brev i postkassa fra en advokat med trusler omanmeldelse for reskrenkelse m.m.Dette fr vre ptalemyndighetens sak og vurdering. Men spass kan si at e glad for at det tas tak i dette. Og kan ogs rpe at aldri merkommer til vre medlemav en sjakklubb som har Steinar Hardersen i ledelsen eller som bakspiller (i den grad han fr lov til noe slikt hvis NSF eksluderer ham m.fl.).Ơmeldte mut av samisk sjakkforening i 2007 pga av at ikke villle identifiseres med situasjonen somva oppsttt, samt muligheten for at nettopp en anmeldelse kunne komme.P et tidspunkt vurderte ogs ta over som leder, men da ville sannsynligvis i dag vrt den som ble holdt ansvarlig Nei, takk.

Men va glad for opprettelsen av Samisk SF i sin tid og synes ideen bak etableringen av foreningavar god, ikke minstdet faktum at det var muligheter for finansiere en rekke sjakktiltak i samiske omrder som ogs ville komme nordnorsk sjakk til gode.Intensjonene har hele tiden vrt gode antar , Menhva hjelper det nr man ikke greier bruke alle midlene slik de var tiltenkt? Og forstr det riktig s rettes det sprsml til klubben om deler av pengene etterhvert ble brukt til andre ting enn til barne- og ungdomssjakk. vet ihvertfall at en del penger ble brukt til invitere russiske ungdommer til sjakkturneringer i Norge. M bekjent va detteikke samiske ungdommer eller ungdom fra samiske omrder. Men det skal sies. Klubben og pengene har ihvertfall bidratt til at det er spilt sjakk i samiske omrder, og at enkelte har hatt en klubbtilhrighet. Noe som vill vrt vanskelig foruten dette initiativet.

Men hvis det er sant som det advokat til Samisk SF, Lars Winsvold sieroverfor NRK smeradiohttp://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.6303179at mesteparten av midlene finnes p konto enda, noe sombetyr hundretusenvis av kroner,har jeg en rekke forslag til hvordan pengene kan bli brukt slik at de opprinnelige intensjonene til bde Samisk SF oppfylles ogatautomatinntektene dermed kommer tilnytte. Jeg merker meg at Winsvold overfor Altaposten http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article194843.ecesier pengene vurderes overfrt til andre foreninger eller sjakkforbundet.

OK, det er kjent atmange, m inkludert nsker sjakkOL til Troms i 2014. Norges sjakkforbund og Troms kommune m.fl. har opprettet en gruppe som jobber for sjakk OL i Troms 2014. de skal bl.a. promotere denne sknaden under rets Sjakk OL i Dresden i november 2008. Og trur dokker ikke at e invitert med p turen for synge! takka selvsagt ja umiddelbart.

Nr ble invitert med te Dresden skyldes det bla. flgende tanker som skisserte overfor Troms2014:

Sjakk-OL 2014: samisk profil og deltakelse. Noen tilrdninger.

Det foresls at Sjakk-OL 2014 flger hovedprinsippene utarbeidet for vinterlekene Troms 2018 hva angr samisk deltakelse, synliggjring og medvirkning. Viser til rapporten ?Urfolks deltakelse under Troms 2018? utarbeidet av Samisk ressursgruppe Troms 2018 AS, samt pressemelding av 19 februar 2007. Se www.tromso2018.no

Jeg tror at sjansen for f tildelt sjakk olympiaden vil ke ved at arrangementet gjenspeiler landsdelens kulturelle og etniske mangfold. Som urfolk kan samene ogs ha formell rolle som medvertskap. I tillegg vil selve arrangementet bre preg av dette og berike totalopplevelsen. Synliggjringen og medvirkningen forventes ogs ha betydning for det samiske samfunnet i regionen, bde nringsmessig og kulturelt. Sjakklig sett vil ogs den formelle deltakelsen i selve arrangementet ha betydning for sjakken i nord.

  • Samene er medvertskap. Dette m ogs gjenspeiles i sammensetningen av arbeids- og styringsgruppene.
  • Troms 2014 br hete Romsa 2014 i likhet med dobbeltbenevningen Troms 2018/ Romsa 2018. Dette som gjennomgende tema i symbolbruk, navning, skilting m.m.
  • Samisk design skal ogs gjenspeiles i designprogrammet for olympiaden som helhet. Eksempelvis kan samisk design ogs ligge til grunn for utviklingen av premier, suovenirer m.m.
  • Det utarbeides et eget kunst- og kulturprogram som ogs inkluderer samiske kulturelle uttrykk og fremfringer, utstillinger m.m. Dette ogs som gjennomgende tema i pnings- og avslutningsseremoniene.
  • Det legges opp til en ytterligere samisk og lokal/regional synliggjring i hovedarrangementet og sidearrangementer gjennom et bevisst forhold til mattradisjoner, konserter, informasjonsformidling m.m.
  • Det arbeides for formell deltakelse av samiske sjakkspillere p et av Norges 2 lag under olympiaden, bestende av nord-dnorske/samiske sjakkspillere.
  • Sametinget/sametingene og andre aktrer, ogs private, br inviteres til deltakelse og idmyldring ogs i forkant av tildelingen av sjakk-OL. Eksempelvis br sknaden inneholde hovedsymboler for sjakk OL 2014. Utlysning av designkonkurranse br derfor skje i god tid fr sknad utarbeides.
haralts ikke foresltt et eget samisk lag til OL slik det strher.http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.6265430 Dette var et opoppslag som var basert p flg intervju:

http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/ardna/1.6265229Et intervju av meg p en samisk musikksending med ls snipp. Snakkes mest samisk, men snakker masse p norsk ogs.

Samisk nasjonslaglar s ikke lse med dagens policy i FIDE (Verdenssjakkforbundet). Statslse folk blir ikke medlem snn uten videre. De frykter rett og slett et ras av sknader om medlemskap og deltakelse om man pner for etnisitet. Nu kan man alltids argumentere for at det finnes et samisk omrde, Spmi, men la n definisjonene ligge. Men nsker et Nordnorsk lag i sjakk OL 2014, fordi detville giNord-Norge oget sjakklig lft! Her kan det for medvertskapets skyld utad signaliseres at det ogs bestr av samiske spillere. Og siden mange i nord har samiske aner vil et slikt lag ogs best av "samiske" sjakkspillere.

Vi kunne kalt lagetTeam Nord-Norge/Spmi.

For ordens skyld m det sies atarrangren kan stille med to lag i OL slik at det ville blittet "beste norsk lag" uansett.Det finnes mange talenter nordp og jeg foreslr at pengene til Samisk SF remerkes rekrutterings- og ungdomstiltak med bl.a. tanke p dette mesterskapet. Kanskje br disse midlene (ogs Komsas)tilfalle Norges Sjakkforbund som disponerer dem ihht til sknad.Kanskje kan en nytt samisk sjakkforbund/foreningstiftessom disponerer de samiske midlenei dette ihht Lotteritilsynets bestemmelser. Jeg skulle gjene hatt midler til startet sjakkundervisning i Tysfjord, hvor jeg bor, som er en av 7 samiske kommuner som er i forvaltningsomrdet for samisk sprk i Norge. Foreldre og lrere har spurt meg om tilby et slikt kurs, men det mangler midler til innkjp av utstyr i frste rekke.Lignende tiltak kan godt igangsettes i andre (samiske) kommuner der det bor sjakkspillere. Det er ikke mange sjakkspillere utenom byene i nord og de fleste medlemmer er folk som bor p steder uten sjakklubb og som har manglet en klubb. For meg er det ikke s om gjre at det finnes en egen samisk sjakkforening, men nr det frst finnes midler og muligheter for skape noe, nsker jeg at de kan komme til nytte slik at sjakk ogs kan tilbys og spilles ogs utenfor byene nordp. Og p sikt kan et samisk sjakkforbund vre liv laga slik at ungdom nordp, ogs fra de andre landene det bor samer, kan delta if.eks, nordiske mesterskap under samisk flagg.Om det ikke gr er det ikke et nederlag og kanskje er det ikke bov for dette heller.I det minste har vi da gjort et forsk som jeg fler dagens ledelse i Samisk SF har skuslet bort ved sine disposisjoner.Det er mulig anmeldelsen og den negative oppmerksomhetenoverfor Samisk SF har lagt mulighetene dde, men jeg nsker ihvertfall at midlene til en viss grad kan brukes slik de var tiltenkt i framtida.Og dette gjelder de midlene som enda finnes p bok iflg advokat Winsvold.

Det er spennende sjakktider. Magnus Carlsen er blitt norsk sjakkstjerne som alle kjenner til. Det blir kanskje OL og ACC arrangeres hvert r. Angende ACC er jeg bdeimponert og kritisk, men det fr vente til en annen gang.

For de som leser dette, men ikke vanlige sjakksider kan jeg anbefalehttp://www.tromsosjakklubb.com/og flge linkene videre derfra.

vdg
LrssaCD

Har ftt noen foresprsler om bestilling av CDn. Det enkleste er g inn og bestillep www.arran.no eller
http://arran.custompublish.com/forside.43226.no.html

kan ogs sende meg mail lars.andreassen@hotmail.com

noen smaksprver p http://www.myspace.com/larsandreassen

Innleggspause.

Ser av statistikken at det stadig er noen som stikker innom. kommer ikke til skrive sjakkblogg p ei god stund grunnet jobbbytte, CD-prosjekt m.m. Blir kanskje delta i eihelgeturnering i hst men neppe mere. Alt te si tid. Ble inspirert av ACC, s vil spille mere etterhvert- Skal bli artig se ka som skjermed spilleran nordp nu nr IM-napp sitter lst og eliteseriespill venter. Skal vi opprette en pris til den frste nordfra (og/eller medlem i nordnorsk klubb) som fr en IM tittel? (eller eget premiebord under ACC?).

ACC 8 og 9. Lasarus vender tilbake.

Puh! Turneringa over, tar p spille sjakk og vre sosial etterp. Antar rundestart kan framskyndes med en time eller to neste r, s vi fr bedre tid p kveldene. Det m avveies mot behovet for utflukter m.m. p dagtid ,som jo e litt av sjarmenmed sjakk her nord. Ikke for det at e ivrig vre med med p dem, men kanskje man sku det, vre lit turist her hjemme alts?!

I runde 8 ble det visstnok en teorigreie som sku forske unng, men han bare lurte m inn i en spansk variant som ikke kan. Dermed ble ndt til "ofre" kvalitet for to bnder. I det minste ble det ubalanse av det og etter masse manvrering gjorde han en feil som ga m et vunnet sluttspill. Etter hvits 40 Sb3? mtte det regnes bde p Sxb3! og Dxe4! Valgte det siste og det holdt greit da han mtte gi trnet for fribonden min. En grei seier egentlig, men kor fomla og famla i pninga da knapt har sett p partier i spansk. Uff, kor mye man m lese og studerefor henge med.

I Runde 9 kunne ha bytta navn til Lasarus, for makan til gjenoppstandelse har ikke vrt med p fr. kom halvtime etter rundestart til lokalet og hadde ikke lst te g inn i Benk som den unge indiske FMen spiller (og som heller ikke kan- surprise), for s regne m til tidsnd. Derfor spilte opp en slags Colle-variant og stod til tap etter 8 trekk.8 Se5?? e et snt trekk som fikk Porper til si spiller uten plan nr vi mttes. Og han har nok rett. Hadde Sort spilt 14 Tb6 fulgt av a5 hadde nokgitt opp! Vel han valgte en variant som Fritz bare ga ham fordel p +3 og da spilte videre. S fultgte masse upresise trekk fra oss og etter hans 26 cxL? stod plutselig best! Det gjenstod 10 trekk med tidsnd og fltta kongen rundt p brettet mens hannes to trn og dronning bare kldde etter f sjakke. IM Saravanan sa etterp at det der va en stilling som bare oppstr "once in a lifetime". Skjnner ikke ka han mener, har stadig kongen ute p vandring mens noen klr etter ta m. fomla ballen i ml te slutt , fikk 6 poeng, ble nr 21 totalt, ratingprestasjon p 2293, gikk opp 26 poeng, vant 1400 kroner (som knapt dekket lutgiftene) og gjorde mine egne spdommer til skamme. Fornyd, men nivet p sjakken da....Nu har helt penbart ndd mitt eget inkompetanseniv. lover, nu skal pne ei teoribok og se p et og anna parti i de variantan spiller.

Det va storgledelig bivne at min gode venn Gunnar fikk sitt frste IM napp! Der har vi en mann som har studert sjakk jevnt og trutt over tid og nu betales han endelig for det. Eliteklasse deltakelse smaker ogs, kanskje mest. Skal bli gy se om han kan holde nivet framover. trur det. trur mange av oss nordp nu skjerper s litt.

Turneringa va bare knallgod. Stemninga p topp som rapportert tdiligere, fin ramme fra arrangrans side p den sosial siden m.m. Vi snakka litt i gr p avslutningssammenkomsten. Og mens Jan Ss geitkjtt ble fortrt ble neste rs turnering planlagt. Forstr de flestetittelholderan gjerne kommer tilbakeog at flere skal inviteres. Ok for m s lenge en viss GM ihvertfall str p lista! Mulighetan e mange s lenge det finnes finansielle- og organisatoriske muskler i ryggen. Med forbundets og kommunens sttte e det lett f ting til- e overraska over serisiteten fra de nevntes side. De tar dette bnnserist og vil ha OL hit! Nesten s man blir litt forlegen over oppmerksomheta. S hvis turneringas hjemmeside e oppe i god tid fr jul, med noen sterkenavn p plass tidlig br det bli langt flere deltakere neste r. For selv om det va en knallturnering kunne langt flere nordnorske og nordiske, europeiskespillera deltatt. Nu va det turneringskollisjona m.m.der ute og turneringa ble planlagt vel seint osv, men neste r br vi runde 150 deltakere. Kanskje kan det arrangeres et par sideturneringer ogs for de som nsker ta en helgetur eller spille mere sjakk (slik de gjresi Gibraltar). Da m det flere folk til og ka med invitere naboklubban med p dette. Gjerne i selve organisasjonen, men ka om Narvik tar s av en helgeturnering, Harstad tar s av lynsjakken, Alta fikser en simultan eller to osv..? lover ihvertfall synge/joike ogs neste r, hvis de spr.

Uff, s m resten av livet ta til igjen.

Viessut buoragijt!

ACC 7

I runde7 fortsatte mine udda pningseksperimenter mot 1...f5. Denne gang med 2. g4. Aksel slo tilbake og etter 3. h3 g3 samt en rekke upresise trekk fra begge side, vant plutselig da sorts stilling bare gikk i opplsning. men det e uff s irriteranes sl p Fritz etterp bare for se alle forslagan som kommer opp som ikke en gang tenkte p. Som har nevnt i et innlegg lenger ned e det en masse filtre i hodet som ikke slipper en rekke mulige kandidattrekk. De beste trekkene dukker bare ikke opp.I trekk 7 kunne vunnet bonde ved "ofre" en springer p d5. S det ikke i det hele tatt. Alternativet spilte va ogs ok, men det e ikke poenget. Det e greit bukke og overse nokka i farta, men ikke se gode trekk e ille. Vitner sikkert om manglanes vurderingsevne ogs og det kan sikkert trenes opp, for de som spiller mere enn 20-30 partier i ret. Jaja. litt selvkritikk m til. Stod over lynsjakken, energien strakk ikke til.

Ellers har det dukka opp mange ikke deltakende sjakkspillera nordfra, fint sjakkfolk fra forbundet og FIDEs side m.fl. Da ble vi jo riktig s gens una sumus.

I dag skal mte en av de underrata up and coming men, N. Getz. Here det om gjre koke sammen nokka veldig (u)teoretisk,.....for s sannynligvis f tidsnd istedet. Lett skal det ikke vre. Gunnar imponerer og mter Agdestein med hvit i dag. Tipper han har sprengstudert Stonewall i lpet av natta ogholder balansen. S sprs det bare om det dukker opp en litenfingerfeilsom GMan e s flink til utnytte. Ellers ligger mange av de nordnorske spilleran tett som msene i sentrum rundt 4 poeng. Kanskje en av oss klarer 6 poeng til slutt?

P 1 bord blir det noket vanvittig griseri som det pleier mellom de to. Magnus m vinne, mens Kjetil kanskje inviterer til en remis med valg av pningsvariant?

ACC 6

En kort blogg i dag. Oppdaga livet bestr av mere enn sjakk og mttebl.a. springe p polet for fylle opp barskapet som ble tmt av div. hy rata personer i gr.

I gr spilte pinnsvin for frste gang og stod klart best rundt 30-35 trekkmot IM Saravanan. Avslo en trekkgjentakelse og fikk et bra angrep etter trekk 40. Men s i iveren etter vinne overspilte stillinga og tapte sluttspillet. Ikke ergerlig. man m forske vinne gode stillinger selv mot tittelholdere. Eneste mten bli bedre p trur .

Ellers imponerer TBs "pensjonister" med GM poeng i fleng. Sammensetninga av spilleran i turneringa opphever den del av det normale styrkeforholdet mellom spilleran basert p rating. Med s mange unge "uetablerte" og "gode men passive" spillera blir det mange favorittfall. Sjarmeranes.

I dag e det "lokal motstand " i Brasy og lynsjakk p kvelden. Om ikke e stuptrtt etter partiet og nattens vrling, s fr vel forske leve opp til klengenavnet Lyn-Lars.

ACC 5

Blir det morsommere n.... Dag 5 var det flott bli relativt for ferdig slik at kunne flge med p de lokale guttans seiere! Heia, Gunnar B.H. og Bulle. Skal bli gy se dem motde virkelig godeGMene (igjen).Har jo tidligere spdd at en rlig internasjonal turnering nordp ville kunne medfre at sjakken her nord fr et lft bde kvalitetsmessig og i antall spillere. Det fr vise tida vise. Trur ikke mange som GBH og Bulle har tatt ut all potensiale enda.

spilte upresist mot Hagen i pinga og etter det svake Da4? ble det avbytter og dama jaga tilbake til c2 etter a6 og b5 og en tur opp til f5 etter lperavbytte. Nettopp dette hvit skal unng i denne varianten!! Siden han holdt remis mot Magnus i runde 1 , skulle han nok greiedet sammemot m ien litt bedre stilling, s istedetfor sitte der i et par timer ekstra bd remis som han etter en stund tok i mot. IM Porper sa te m etter remisen vrres at spilte uten plan, menva med nr det blir noe konkret regne p. Har ftt den karateristikken fr ogs. Slik blir det nr kunnskapene om ulike stllingstyper e svak, slik at m stole p taktikken. Hadde bare all sjakk besttt av lynsjakk.


Det e en merkelig turnering. Magnus mter faren, stormestre sitter langt nede p bordene etter forsmedelige tap mot lokale- og NTG-helter, de lokale gutta er p live-brettene i runde 6, rammene e topp etc. Det ble en del oppmerksomhet rundt Magnus mte med faren ser . Bde p nettavisen, http://susanpolgar.blogspot.com/og http://www.chessninja.com/dailydirthar dette vrt nevnt. Dette e en snn sak som media elsker rapportere.

Trur jammen m dra bort tidligere i dag for f med m stemninga og prate med folk. Om du som sku lese dette e fra omrdet og enda ikke har vrt innom br du ta en helgetur. Det e litt magi i Troms i disse dager.

ACC 4 dag

S greide stjele et halvpoeng fra en tittelholder igjen. Frste gangen va mot GM Bellon i Gibraltar da faktisk overs en enkel vinst etter ha ha sluppet unna en tapsvariant. Denne gangen va det ikke fullt s kritisk. IM Porper spilte Trompovsky og slo av p f6 etter mitt svar 1---d5. slo med e-bonden og fikk dermed en strukturell svakhet som ble til en firkant da han seinar i partiet slo en springer p g6. I trekk 18 spilte han Tae1 der f3 ville ha beholdt en klar fordel. Etter det ble stillinga lik og kun hadde vinstsjaneser pga aktive brikker. Det ble da ogs et trnsluttspill med bonde over, men det e dd remis nr kun har en firkant fltte p. Det va et deilig parti spille fordi ikke flte m s pressa p brettet og fordi hadde masser av tid igjen p klokka te slutt (flere minutter). Men e ikke tidskonomisk nok ser , bruker for mye tid p trekk som ICC-refleksen kunne greid like godt p 10 sekunder.

Glad og fornyd takka derfor ja til visediv. gjester nattelivet i Troms.En GM sa vedkommende sannsynligvis kom til "legge opp" etter turneringa. Dvs ta en Kasparov og bare spille lyn og hurtigsjakk for moro skyld. skriver "legger opp" i gsetegn fordi vedkommende fr selv betegne det, definere det overfor offentligheten ka det betyr i praksis. sa det nu va en vel bastant beslutning ta alderen tatt i betraktning og viste te m sjl som vel har rundet noen tir, men som ikke akkurat fler tiden e moden for legge brikken p hylla. Men s e ikke stormester som har spilt lenge heller. Som det heter "man skal ikke dmme noen fr man har gtt et dgn i vedkommendes kommager". Vedkommende vil vre en del av sjakkmiljet i hyeste grad uansett og det hele e egentlig udramatisk. Fikk m bare til kjenne etter at tida gr og nye stjerner kommer til og at det e all grunn til nyte en turnering som det vi deltar i nu.

Etter litt mat havna vi p karaokebar. forskte f x-antall stormestre til synge, men endte opp med dra noen svisker aleina. En anonym sjakkspiller og diskuterte dette med titler i lpet av kvelden og ka vet vel , men vedkommende hrte nok litt feil. spkte og sa "ka skal man kalle det hvis man fr 3 GM-inntegninger i flrt?". Vedkommende spurte "H? GM-Inntregninger?". Jaja, man hrer det man vil hre.

I dag skal mte Magnus formidable motstander fra 1 runde- Hagen. anlegger en veldig praktisk tilnrming til sjakken. F ut brikkan og se ka som skjer. Det avgjres neppe i pninga uansett.

Uansett resultat e det deilig delta i en s flott organisert turnering. Steminga e fortsatt god, lokalan ypperlige, vret fint og smilene sitter lst. Og s produseres det mye god sjakk.

Skrives


ACC 3

Edvardsen spiller hollandsk s rett fr dro til spillelokalet. Kom da p en gammel gambitid som leka med for lenge sida under pvirkninga av stupsjakkideologien Narvik. Mens s for m trekk nr 2 som vlle komme som en overraskelse fikk yep en av de mer attraktive stormstrenesom prvde fiske med p enuorganisert pubtur hvisvedkommende tapte (hvliketskjedde, men som ikke ble med av den grunn). Vel, en rekke nordnorske mesterspillera befant s til slutt p utestedet Kaos, nrmest symbolsk for de stillingan vi produsere p brettet.

Fant ikke partiet p nettet og kommenterer det kjapt her.

Litt forsinka spilte 1 Sf3 f5 2. e4!?! et trekk som obektivt sett ikke e godt, men som e et godt overraskelsvpen. 3. sg5 sf6. Her e en annen god medisin bare spille 3..d5! med planen 4. d3 Dd6! Sort str kanskje en tanke bedre. Poenget med Dd6 e at dronninga dekker g6 feltet i tilfele hvit skal spille dama til h5 for sjakke etter h6. Etter sf6 spilte 4 d3 og Edvardsen spilte e3?! e6 m da vre bedre. 5 lxe3 e5. 6 d4 e4? Edvardsen bukker. Det e bedre sl p d4. 7 Sxe4! oops de faller en bonde pga SxS Dh5+ og trnet faller p h8 (men det e en variant som kan prves for forske fange dronninga ved spillespringeren tilbaje til f6, Kf7 og lg7 te slutt. Ligner p Lettiskvarianten som Paul Svedenborg spilte mye).7 Le7 8. Ld3 0-0. 9. Sbd2 d5 10. SxS LxS 11. c3 g6 12. Dc2 c6 Sort str vanskelig og hvits angrep kommer fort etter 13 0-0-0 b5 (nokka m han jo gjre) 14 h4! fremad Tf7 15. Sf3 Lg4 16. Tdg1 Tb7 alt e like drlig. sl p f3 pner for trnene og partiet er tapt. 17 Se5 Lxs 18. dxL b4 19. h5! g5 20 h6 Da5? 21. Lxh7+! Kh8 (alternativet e matt i f trekk hvis Txh7 Dg6+). 22 e6 c5 23. Lxg5 oppgitt. Matt flger.

I dag skal mte IM Porper med sort. Ikke for vre pessismist, men det blir nok en lang vond dag p jobbben igjen. Han spille 1. d4 ser . Han har garantert sjekka m opp mot Chessbase og funnet ut at spiller Grnfeld eller Hennig-Schara gambit (ikke s mange partier av m der nemlig). Dermed fr spille nokka anna. Kan jo invitere til dronningindisk med 1 sf6 2 c4 e6. problemet e hvis han spiller 3 Sc3. Nimzoindisk kan lite av. Fr stikke innom Frank og lne Fritz litt og sjekke noen varianter. I det minste sitter ved nabobordet til Stefanova. Kan fort vise s bli dagens eneste hydepunkt.

Ellers e det jo interessant se at Magnus sliter mot lavere rata spilere. Kan ikke vre lett ha forventning om skulle vinne hvert enkelt parti p f trekk. Men det e jo sjarmen ved sjakk, innimellom snubler mesteren. Da e det om gjre sitte p andre siden av brettet.

Synes stemninga e god i spillelokalet og rundt. Det e utmerkete spillelokala som de av dokker som ikke har vrt der dokker ser p webcammen p arcticchess.org

Og enda e det 6 runder igjen.


ACC 2 dag.

Det gikk som spdd. Vi lokale mesterspillere fikk GM-bank alle sammen! Og det var vel helt fortjent. Her handla det ikke om kunne pningsteori, men om spillestyrke i midtspillet. Stormestrene ville nok vunnet en del av de stillingene vi tapte om vi hadde snudd brettene etter en times spilletid. Synes Torben stod helt ok til begynne med , Gunnar stod nok litt bedre lenge osv.

Hvis du nu spiller gjennom partiet mitt mot GM Macieja p arcticchess.org under partier runde 2. spilte en variant i skotsk bare har sett p i en teoribok. Etter 8 Sa4 e teoritrekket Td8, Ld3 Ld4 (!) da c3 ikke kan spilles fordi lperen p d3 henger etter slag p f2. Den s ikke ....hadde vrt greit kunne pningsteorien litt bedre ja...Men spilte Le7 (Ld6 e kanskje bedre) og etter De3 slo til med 10.... Dg6! planen e at etter g4 spille bare Lg5 og det blir et kongeangrep etter Dxg5 og Dxe4+. Han spilte h3 og etter f5 rokerte han langt. slo p e4, noe godt kunne latt vre og bare rokert f.eks. Men trekket e helt ok bare hadde sett oppflgeren. For etter 13 Te1! kan ikke rokere da det henger lpere overalt. Derfor spilte sf7 som ikke e et godt trekk. Det kritiske som Macieja sa etter partiet (og se om Fritz` frstevalg), e 13...Lxa2! Det trekket s ikke p i det hele tatt. Og her vises forskjellen mellom en GM og en passe pudding som m. trur nemlig e ganske flink i kompliserte stillinger, men nei. Macieja la ut den ene lange varianten etter den andre da vi analyserte partiet etterp. Skal ikke gjenta variantene her, men overlever p brettet. Vel selv etter Sf7 e det ikke tapt, men begikk en annen stor synd. brukte for lang tid! Etter 17 trekk ser det langt fra tapt ut, hvilket det ikke e om man har Fritz med s, men str litt drligere og har drlig tid. Dermed greide ikke stokke brikkene slik at fikk ut h-trnet og bukka i den alvorlige tidsnden. Han hadde ogs drlig tid, skjnt flere minutta mere enn m og han brukte dem godt mens trakk fort, fort..... En artig opplevelse, men lrdommen fikk i Gibraltar og under Midnight sun i fjor, e at partiene skal spilles ut og at det m vre skjerpings hele veien. For det e nettopp dette stormestrene kan, det e derfor de e blitt stormestre. Det e klart det hadde hjulpet kunne masse pningsteori og unngtt bruke for mye tid, men fr eller sida sls boka av og GMene begynner flytte brikker. Det e da vi faller igjennom. Fascinerende , men akk s desillusjoneranes egentlig.

i Runde 3 skal mte Edvardsen fra Drammen. har hyere rating og fr kanskje anlegge en slags "GM-strategi"- f en spillbar stilling og deretter bare spille videre og se om sjakken e s brutal som ratingtallet antyder- fr eller sia bukker den lavere rata. Men slik e det ikke alltid som Magnus opplevde i runde 1. Det som gjr sjakken s spennanes.

ACC 1

Som det e rapportert i andre blogger bl.a. http://sjakkfantomet.blogg.no/og http://www.schack.se/, joika under pninga,joika Huitagjvrre (Huitag-vannet). Bruker jo det nicket p ICC og da passa det jo dra den. Spilelokalan e fine med mye plass og lys. Se web-cam. p http://Arcticchess.org . Se ogs http://larsgrahn.blogspot.com/Dette bli en stor sjakkopplevelse.

traff Stefanova til slutt som hadde mista et fly p vei nordover. Ho va like st som sist s ho i Gibraltar. Tenk, smart dame, hyggelig, pen, stormester i sjakk, aiaiai. Trur dokker ikke Torben e s heldig mte ho for andre i gang i r (Gibraltar frste gang)! Paul J.J. holdt ut lenge i gr. Han sa ho va storyd nr han fant fram snusboksen og la innp en pris. Etter partiet skulle briljere- "couldnt you just have played Rxc7 in stead of Nc3?", "yes but after Qxc7, Qf3+, Re4I lose a rook!". Da ble flau.

Odd K. Selnes fikk d4 f5, Dd3 i mot s (se partiet p arcticchess.org) spille snn nu og da fordi det gir rare stillinga kjapt, men det gir ingen fordel.Han bukka tidlig med b5. I stedetfor holder c6 stillinga samla i en slags stonewall.

Sensasjonan fra runde 1 e nevnte andre steder. trur det blir frre overraskelsa i dag fordi Stormesteran mte puddinga som m, dvs. alle oss med 22-2300 i rating. Mot lavt rankete har de (og ) en tendens til spille p autopilot, mensmot oss skjerper de s og kommer til male ossi senk. skal mte tidligere europamester B. Macieja. Han kjenner fra nyttrsnatta i Drammen, under den internasjonale turnernga der for et par r sia, kor han , Shirov og gikk en lang spasertur p natta fr vi havna p nattklubb. Da gikk de to og analyserte stillinga mens ikke akkurat s for m et indre brett og skjnte ingenting. Macieja og mttes i lynsjakkfinalen samme sted og hadde tatt dronninga hans (som han ofra for tjene tid) og sku bare matte han, da tapte p tid. Argh!

I dag vet rett og slett ikke ka skal spille, verken mot e4 eller d4.Har glemt Fritz-disken et sted i flttelasset og fr ikke forberedt nokka spesielt. Fr se der og da ka det blir til. Skal gjre s godt kan dog. Har sovet lenge etter en bytur i gr i lag med noen sjakkere, og skal ha passe klart hode til begynne med. la merke til i Gibraltar at konsentrasjonen har en tendens til svekkesetter 3-4 times spill. Vet ikke om spille oftere hjelper p det, i lag med god fysisk form og masse svn. Kanskje litt mindre Arctic beer ogs hjelper?

Arctic Chess Challenge m.m.

S stundar det mot sommerens nest vakreste eventyr igjen. Det blogges flittigfra ACC ser og skal ikke g dem i nringa, men lage en mer personlig skildring sett fra delavere bord.

Ei stund sia har skrevet blogg. Snn blir det nr sjakken ikke e en brennanes lidenskap, men en smplagsom lidelse/hobby ,som man bare m drive med for f utlst litt adrenalin nu og da. Har da spilt mine nesten-daglige runder p ICC og fulgt med p Live-sendingene fra alt som har vrt. Har deltatt i et par raske turneringer nordp, men greide ikke kapre frsteplassen i dem og dermed dele frsteplassen i NVGP.

Har vrt i jobbbyttefase og har brukte store deler av fritida i vr/sommer til musikk. Her begynt p CD-innspillinga og den br vre ferdig i lpet av hsten. Har laga en joik som kalle "Huitag", nicket bruke p ICC- om et fjell. Skal kanskje dra den p pninga avACC i mora.

Men nu skal det ryddes plass til tvilsomme gambita igjen. Sist spilte langsjakk lrte en masse,alts i turneringa iGibraltar. Fikk m mang en leksjon i det st lpet ut og behandle stillingene i seg selv og ikke ut i fra dogmer som brikkeverdi m.m. Alts at tanker som "man kan da ikke sette dronninga i slag", eller "oi, der ryker en kvalitet" fikk bestemme der stillinga nettopp ville vrt vunnet hvis satte dronninga i slag og ofret kvalitet. Irritere m at ikke greier heve m over snne tatt-for-gitt-heter der og da. De rette trekkan kommer ikke fram i pannebrasken som kandidattrekk engang. Og da blir man ikke god i sjakk. For ikke snakke om at man ikke kan teori, at selv de enkleste sluttspill e i tkeheimen, og kondisjonen lavere enn barometertrykket srp.

Mao e ikke s optimistisk foran ACC. har rating p 2221, hvilket m vre en like stor overdrivelsesom boligprisene og kursene p Oslo brs for tida. tipper maks 4,5 poeng og et aldri s lite smertelig ratingtap e fasiten om 10 dager. Ikke fordi e pessimist, men realist, fordi man ikke bare kan komme rusten og utrent og forvente kapre poeng. I Gibraltar stod bde til vinst og best og greide ikke vinne mot de gode. Kondisjonen e viktig. Dessuten stiller landets strste talenter ,samt underrata luringer nordfra opp i tillegg til de nrmere 30 tittelholderne. Dette kommer til gjre vondt. Ikke minst for tittelholderne som kommer til bli overraska over den nye generasjonen spillere som deltar. Tipper p et ovverraskende IM-napp og et par GM skalper fra deres side.

Skal snart dra se p spillelokalan og tilby m hente Stefanova nr ho lander. Delte etBlackjack bord og en masse GT med ho i Gibraltar, etter at vi begge ryk ut av en pokerturnering. Nevnte ACC for ho den gang og ble veldig glad nr en eller annen (som skal f en klem av m) fikk avtalen med ho i boks.Vi fr vel tromme sammen til en uhytidelig hold em i lpet av uka?!

Dessuten gleder m veldig til det starter. Magnus? Fint om han deltar, men det e jo stas om han bare gr rundt og kiker ogs. Litt av en bakspiller. Mentenk vre s god og g rundt i lokalet og gremme s over ka som spilles av hplse trekk. Nei, han deltar nok.

Om meg

Mitt profilbilde

Nick: Lrssa

Fra: Tysfjord

Kjnn: Gutt

Fdt: 1967

Mer...