Frp= fornorskningspartiet!

Strammett opp forrige innlegg litt med tanke på at de kan bli et leserinnlegg e.l.

Er du som tenker å stemme på Fremskrittspartiet enig i at samiske barn ikke lenger skal ha rett til å lære seg sitt samiske morsmål i barnehagen og i grunnskolen?
Vet du at Frp foreslår dette?
Mange tror at samepolitikken er opp og avgjort i landet men det er den ikke .
Fornorskningspolitikken som foregikk i  vel 100 år fram til 1980-tallet, var i første rekke et angrep på det samiske språket hvor skolen var slagmark og lærerne frontsoldater.  Fremskrittspartiets samepolitikk er et tilbakeskritt og et kaldt gufs fra denne tida .  Norge som stat har lagt bak dette bak seg og Kongehuset har beklaget dette på vegne av det norske folk.  

Se bare hva Frp foreslår i sitt eget forslag til statsbudsjett for 2008:

Kutt på 12,38 mill i samiske barnehagetilbud (fjerning).
Kutt på 51,2 mill i tilskudd til samisk i grunnopplæringen (fjerning)
Kutt på 5,8 mill til tilskudd til samisk språk, informasjon (fjerning) osv. I tillegg ønsker de å nedlegge Sametinget og fjerne pressestøtten som sikrer samiskspråklig avis.

Dette ville innebære en ren språklig og kulturell katastrofe som ikke bare er uanstendig, men også bryter en rekke internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet av. Norge ville stille seg på den menneskerettslige sidelinjen, eller i skammekroken, om dette skulle bli en realitet.

I min kommune Tysfjord i Nordland kommune, er det etter tiår med kamp, opprettet ca. 80 stillinger knyttet til samiske barnehager, språkundervising, Sametinget, Árran lulesamisk kultursenter m.m. Disse stillingene sikrer at de samiske barna får oppfylt sine kulturelle menneskerettigheter. Som budsjettforslaget viser, vil Frp  ta fra dem disse rettighetene ved å fjerne stillingene. Det samme gjelder i de andre samiske kommunene.

Offisiell politikk er at Norge som stat er grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer, som begge kan regnes som opprinnelige folk her i landet. Harald Hårfagre fikk barn med samekvinnen Snøfrid og fra dem stammer den norske kongerekkefølgen gjennom Harald Hårdråde.  Nå mener Frp at samene ikke tilhører norsk kultur lengre og at samisk ikke hører hjemme som det offentliges ansvar. Å si at kun norske barn skal lære sitt morsmål er å favorisere etnisk norske barn, det er etnisk forskjellsbehandling. 

Og hvorfor kan Frp finne på noe slikt i 2009 uten å straffes av velgerne?
Kanskje fordi de vet de kan tjene stemmer på å spille på gammel samehets som dessverre ennå lever nord i landet.  Mange frykter også feilaktig for at ?samemakten? skal gå på bekostning av etniske nordmenns rettigheter.  Vi trenger ikke Frps enkle løsninger på vanskelige spørsmål. Vi trenger  en nasjonal samedebatt i beste sendetid på TV, om rettferdighet begge veier mellom nordmenn og samer  og hvordan samisk kultur kan sikres overlevelse her i landet.   Frps løsning er å bruke flertallsmakten til å skyve ?sameproblemet? under teppet.

Ikke stem Frp ved Stortingsvalget om du mener det samiske er en del av norsk kultur. Om du vil stemme på høyresiden eller sentrum, spør H, Krf og V om de vil støtte Frps samepolitikk om de skal danne regjering sammen.  Det beste er selvsagt å sørge for fortsatt rødgrønn regjering. De er langt fra perfekte i samepolitikken, men den politikken er ihvertfall forutsigbar og anstendig.  Frp er fornorskningspartiet!


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/10103328