Frp= fornorskningspartiet!

Strammett opp forrige innlegg litt med tanke på at de kan bli et leserinnlegg e.l.

Er du som tenker å stemme på Fremskrittspartiet enig i at samiske barn ikke lenger skal ha rett til å lære seg sitt samiske morsmål i barnehagen og i grunnskolen?
Vet du at Frp foreslår dette?
Mange tror at samepolitikken er opp og avgjort i landet men det er den ikke .
Fornorskningspolitikken som foregikk i  vel 100 år fram til 1980-tallet, var i første rekke et angrep på det samiske språket hvor skolen var slagmark og lærerne frontsoldater.  Fremskrittspartiets samepolitikk er et tilbakeskritt og et kaldt gufs fra denne tida .  Norge som stat har lagt bak dette bak seg og Kongehuset har beklaget dette på vegne av det norske folk.  

Se bare hva Frp foreslår i sitt eget forslag til statsbudsjett for 2008:

Kutt på 12,38 mill i samiske barnehagetilbud (fjerning).
Kutt på 51,2 mill i tilskudd til samisk i grunnopplæringen (fjerning)
Kutt på 5,8 mill til tilskudd til samisk språk, informasjon (fjerning) osv. I tillegg ønsker de å nedlegge Sametinget og fjerne pressestøtten som sikrer samiskspråklig avis.

Dette ville innebære en ren språklig og kulturell katastrofe som ikke bare er uanstendig, men også bryter en rekke internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet av. Norge ville stille seg på den menneskerettslige sidelinjen, eller i skammekroken, om dette skulle bli en realitet.

I min kommune Tysfjord i Nordland kommune, er det etter tiår med kamp, opprettet ca. 80 stillinger knyttet til samiske barnehager, språkundervising, Sametinget, Árran lulesamisk kultursenter m.m. Disse stillingene sikrer at de samiske barna får oppfylt sine kulturelle menneskerettigheter. Som budsjettforslaget viser, vil Frp  ta fra dem disse rettighetene ved å fjerne stillingene. Det samme gjelder i de andre samiske kommunene.

Offisiell politikk er at Norge som stat er grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer, som begge kan regnes som opprinnelige folk her i landet. Harald Hårfagre fikk barn med samekvinnen Snøfrid og fra dem stammer den norske kongerekkefølgen gjennom Harald Hårdråde.  Nå mener Frp at samene ikke tilhører norsk kultur lengre og at samisk ikke hører hjemme som det offentliges ansvar. Å si at kun norske barn skal lære sitt morsmål er å favorisere etnisk norske barn, det er etnisk forskjellsbehandling. 

Og hvorfor kan Frp finne på noe slikt i 2009 uten å straffes av velgerne?
Kanskje fordi de vet de kan tjene stemmer på å spille på gammel samehets som dessverre ennå lever nord i landet.  Mange frykter også feilaktig for at ?samemakten? skal gå på bekostning av etniske nordmenns rettigheter.  Vi trenger ikke Frps enkle løsninger på vanskelige spørsmål. Vi trenger  en nasjonal samedebatt i beste sendetid på TV, om rettferdighet begge veier mellom nordmenn og samer  og hvordan samisk kultur kan sikres overlevelse her i landet.   Frps løsning er å bruke flertallsmakten til å skyve ?sameproblemet? under teppet.

Ikke stem Frp ved Stortingsvalget om du mener det samiske er en del av norsk kultur. Om du vil stemme på høyresiden eller sentrum, spør H, Krf og V om de vil støtte Frps samepolitikk om de skal danne regjering sammen.  Det beste er selvsagt å sørge for fortsatt rødgrønn regjering. De er langt fra perfekte i samepolitikken, men den politikken er ihvertfall forutsigbar og anstendig.  Frp er fornorskningspartiet!


Politikk. Bør Frp "få sjansen"?

Frps politikk og konsekvenser for deg og meg og Tysfjord kommune (Samiske kommuner).

Jeg deltar lite i partipolitikk og blander meg sjelden inn i politiske samtaler annet enn privat. Men nå kan jeg ikke ti stille. Mange av mine norske venner tror samepolitkken her i Norge er opp og avgjort. Det er den ikke. Frp står i spissen for en farlig retning som er ren fornorskningspolitikk.

Når noen kritiserer Frps politikk heter det at det er "propaganda  fra de rødgrønne" og at ?Frp bør få sjansen?.  Jeg har klippet ut noen forslag fra Frps alternative statsbudsjett for 2008 som angår samene. Hvis Frp får sjansen foreslår de helt konkret flg. Les selv her og døm selv:

http://www.frp.no/filestore/Alternativtbudsjettoppdatert27.11.072.pdf

 

·       *  Fremskrittspartiet er prinsipielt imot at samene skal ha sitt eget folkevalgte organ, og mener derfor at

         Sametinget bør nedlegges. De foreslår også Kutt på 131 mill til Sametinget og avvikling av Samefolkets fond. 

·         * Kutt på 12,38 mill i samiske barnehagetilbud (fjerning).

·         * Kutt på 40 mill i samiske kulturformål

·         * Kutt i tilskudd til samiske aviser på 18,9 mill (fjerning)

       * Kutt på 3 mill til samisk kulturminnearbeide (fjerning)

       * Kutt på 5,8 mill til tilskudd til samisk språk, informasjon (fjerning)

·         * Kutt på 51,2 mill i tilskudd til samisk i grunnopplæringen (fjerning)

.       * Kutt på 23,9 mill til samisk utdanningsadministrasjon.

-

Hva betyr dette for deg og meg og for eksempel Tysfjord kommune?

Det betyr rett og slett at de aller fleste av de ca. 80 årsverkene som i dag er i kommunen knyttet til samiskundervisning, barnehagen, sametingets avdeling, media, museet  på Árran, en del jobber på ASVO, Musken skole, prosjekter m.m. forsvinner! Og det samme vil skje i de andre samiske kommunene.

 Kan du fortelle meg hva det er med Frps politikk som får deg til å tro at vi får et bedre samfunn her vi bor , av  å stemme på dem og som er verdt at Tysfjord mister 80 arbeidsplasser?  

Vil du fremdeles  ?la dem få sjansen??

Vil du som borger av Norge finne deg i at Frp ikke vil at samiske barn skal lære morsmålet sitt i barnehager og grunnskolen?

 

 Frps samepolitikk er ren fornorskningspolitikk som Norge som stat har beklaget for lenge siden.  I praksis mener de at samisk kultur ikke hører hjemme som det offentliges ansvar. Det er i mot norsk folkevilje å si at samene ikke er en del av norsk kultur. Å si at kun norske barn skal lære sitt morsmål er å favorisere etnisk norske barn, det er etnisk forskjellsbehandling. Frps samepolitikk er mao forskjellsbehandling på etnisk grunnlag, noe de beskylder ILO-konvensjon, Finnmarksloven og Sametinget for å være.....

Og hva skal Frp på Sametinget? Legge det ned innenfra? Frp snakker ikke kun om Sametinget som budsjettforslaget viser. Frps politikk innebærer et nytt forsøk på å fjerne samisk kultur i Norge. I første omgang tar de fra våre barn retten til å lære seg samisk i barnehagen og grunnskolen, så tar de arbeidsplassene som skal lage læremidler osv. Dette har ingenting med fremskritt å gjøre men er å skru klokka tilbake til den tida da det samiske var ansett som mindreverdig. Dette er rett og slett uanstendig.

 
Ikke stem Frp om du mener det samiske er en del av norsk kultur. Om du vil stemme på høyresiden eller sentrum, spør H, Krf og V om de vil støtte Frps samepolitikk om de skal danne regjering sammen.
 
Det beste er selvsagt å sørge for fortsatt rødgrønn regjering. De er langt fra perfekte i samepolitikken, men det er ihvertfall forutsigbarhet og anstendighet.
 
Lars Magne