Ny bloggrunde. Sjakk OL i Dresden, Samisk sjakkforening anmeldt m.m.

Det har vært stille lenge på meg, både på bloggen og på brettet. Det tok på å lage CD og å bytte jobb m.m. Æ har ikke tatt mæ tid til sjakk med unntak av lag NNM i Tromsø i februar 2008 kor æ spilte for Team Bjørnsen. Pga en tåpelig uenighet om dekking av en minimal reiseregning i den forbindelse, ble ikke mine sjakklige tjenester i eliteserien ansett som ønskelig fra verken klubbens eller min side. TB sliter som ventet tungt  i eliteserien, men å beholde plassen gjennom å leie inn GMer stred vel for mye mot ånden i klubben. Og æ e enig og ønsker dem lykke til i de resterende matchene. Sjekk resultater på www.sjakk.no


Det skjer ting for tida. Samisk sjakkforening (og Komsa) er anmeldt for dokumentfalsk m.m. se linkene:  

http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.6303179
 Samisk sjakkforening anmeldt, dvs ledelsen, dvs, Steinar Hardersen.  se også http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article194842.ece 

Nå skal æ passe mæ for å si hvor mye sant det kan være i dette, for før æ vet det dukker det opp et brev i postkassa fra en advokat med trusler om anmeldelse for æreskrenkelse m.m. Dette får være påtalemyndighetens sak og vurdering. Men såpass kan æ si at æ e glad for at det tas tak i dette. Og æ kan også røpe at æ aldri mer kommer til å være medlem av en sjakklubb som har Steinar Hardersen i ledelsen eller som bakspiller (i den grad han får lov til noe slikt hvis NSF eksluderer ham m.fl.).  Æ meldte mæ ut av samisk sjakkforening i 2007 pga av at æ ikke villle identifiseres med situasjonen som va oppstått, samt muligheten for at nettopp en anmeldelse kunne komme. På et tidspunkt vurderte æ også å ta over som leder, men da ville æ sannsynligvis i dag vært den som ble holdt ansvarlig  Nei, takk.

Men æ va glad for opprettelsen av Samisk SF i sin tid og synes ideen bak etableringen av foreninga var god, ikke minst det faktum at det var muligheter for å finansiere en rekke sjakktiltak i samiske områder som også ville komme nordnorsk sjakk til gode. Intensjonene har hele tiden vært gode antar æ, Men hva hjelper det når man ikke greier å bruke alle midlene slik de var tiltenkt? Og forstår æ det riktig så rettes det spørsmål til klubben om deler av pengene etterhvert ble brukt til andre ting enn til barne- og ungdomssjakk. Æ vet ihvertfall at en del penger ble brukt til å invitere russiske ungdommer til sjakkturneringer i Norge. Mæ bekjent va dette ikke samiske ungdommer eller ungdom fra samiske områder.  Men det skal sies. Klubben og pengene har ihvertfall bidratt til at det er spilt sjakk i samiske områder, og at enkelte har hatt en klubbtilhørighet. Noe som vill vært vanskelig foruten dette initiativet.

Men hvis det er sant som det advokat til Samisk SF, Lars Winsvold sier overfor NRK sámeradio http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.6303179 at mesteparten av midlene finnes på konto enda, noe som betyr hundretusenvis av kroner, har jeg en rekke forslag til hvordan pengene kan bli brukt slik at de opprinnelige intensjonene til både Samisk SF oppfylles og at automatinntektene dermed kommer til nytte. Jeg merker meg at Winsvold overfor Altaposten http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article194843.ece sier pengene vurderes overført til andre foreninger eller sjakkforbundet. 

OK, det er kjent at mange, mæ inkludert ønsker sjakk OL til Tromsø i 2014. Norges sjakkforbund og Tromsø kommune m.fl. har opprettet en gruppe som jobber for sjakk OL i Troms 2014. de skal bl.a. promotere denne søknaden under årets Sjakk OL i Dresden i november 2008. Og trur dokker ikke at æ e invitert med på turen for å synge! Æ takka selvsagt ja umiddelbart.

Når æ ble invitert med te Dresden skyldes det bla. følgende tanker som æ skisserte overfor Tromsø2014:

Sjakk-OL 2014: samisk profil og deltakelse. Noen tilrådninger.

 

Det foreslås at Sjakk-OL 2014 følger hovedprinsippene utarbeidet for vinterlekene Tromsø 2018 hva angår samisk deltakelse, synliggjøring og medvirkning. Viser til rapporten ?Urfolks deltakelse under Tromsø 2018? utarbeidet av Samisk ressursgruppe Tromsø 2018 AS, samt pressemelding av 19 februar 2007. Se www.tromso2018.no

 

Jeg tror at sjansen for å få tildelt sjakk olympiaden vil øke ved at arrangementet gjenspeiler landsdelens kulturelle og etniske mangfold. Som urfolk kan samene også ha formell rolle som medvertskap. I tillegg vil selve arrangementet bære preg av dette og berike totalopplevelsen. Synliggjøringen og medvirkningen forventes også å ha betydning for det samiske samfunnet i regionen, både næringsmessig og kulturelt. Sjakklig sett vil også den formelle deltakelsen i selve arrangementet ha betydning for sjakken i nord.

 
  • Samene er medvertskap. Dette må også gjenspeiles i sammensetningen av arbeids- og styringsgruppene.
  • Tromsø 2014 bør hete Romsa 2014 i likhet med dobbeltbenevningen Tromsø 2018/ Romsa 2018. Dette som gjennomgående tema i symbolbruk, navning, skilting m.m.
  • Samisk design skal også gjenspeiles i designprogrammet for olympiaden som helhet. Eksempelvis kan samisk design også ligge til grunn for utviklingen av premier, suovenirer m.m.
  • Det utarbeides et eget kunst- og kulturprogram som også inkluderer samiske kulturelle uttrykk og fremføringer, utstillinger m.m. Dette også som gjennomgående tema i åpnings- og avslutningsseremoniene.
  • Det legges opp til en ytterligere samisk og lokal/regional synliggjøring i hovedarrangementet og sidearrangementer gjennom et bevisst forhold til mattradisjoner, konserter, informasjonsformidling m.m.  
  • Det arbeides for formell deltakelse av samiske sjakkspillere på et av Norges 2 lag under olympiaden, bestående av nord-dnorske/samiske sjakkspillere.
  • Sametinget/sametingene og andre aktører, også private, bør inviteres til deltakelse og idémyldring også i forkant av tildelingen av sjakk-OL. Eksempelvis bør søknaden inneholde hovedsymboler for sjakk OL 2014. Utlysning av designkonkurranse bør derfor skje i god tid før søknad utarbeides. 
Æ  har altså ikke  foreslått et eget samisk lag til OL slik det står her.  http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.6265430   Dette var et opoppslag som var basert på flg intervju:

http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/ardna/1.6265229 Et intervju av meg på en samisk musikksending med løs snipp. Snakkes mest samisk, men æ snakker masse på norsk også.

Samisk nasjonslag lar sæ ikke løse med dagens policy i FIDE (Verdenssjakkforbundet). Statsløse folk blir ikke medlem sånn uten videre. De frykter rett og slett et ras av søknader om medlemskap og deltakelse om man åpner for etnisitet. Nu kan man alltids argumentere for at det finnes et samisk område, Sápmi, men la nå definisjonene ligge. Men æ ønsker et Nordnorsk lag i sjakk OL 2014, fordi det ville gi Nord-Norge og et sjakklig løft! Her kan det for medvertskapets skyld utad signaliseres at det også består av samiske spillere. Og siden mange i nord har samiske aner vil et slikt lag også bestå av "samiske" sjakkspillere.

Vi kunne kalt laget Team Nord-Norge/Sápmi.   

For ordens skyld må det sies at arrangøren kan stille med to lag i OL slik at det ville blitt et "beste norsk lag" uansett.  Det finnes mange talenter nordpå og jeg foreslår at pengene til Samisk SF øremerkes rekrutterings- og ungdomstiltak med bl.a. tanke på dette mesterskapet.  Kanskje bør disse midlene (også Komsas) tilfalle Norges Sjakkforbund som disponerer dem ihht til søknad. Kanskje kan en nytt samisk sjakkforbund/forening stiftes som disponerer de samiske midlene i dette ihht Lotteritilsynets  bestemmelser. Jeg skulle gjene hatt midler til å startet sjakkundervisning i Tysfjord, hvor jeg bor, som er en av 7 samiske kommuner som er i forvaltningsområdet for samisk språk i Norge. Foreldre og lærere har spurt meg om å tilby et slikt kurs, men det mangler midler til innkjøp av utstyr i første rekke. Lignende tiltak kan godt igangsettes i andre (samiske) kommuner der det bor sjakkspillere. Det er ikke mange sjakkspillere utenom byene i nord og de fleste medlemmer er folk som bor på steder uten sjakklubb og som har manglet en klubb. For meg er det ikke så om å gjøre at det finnes en egen samisk sjakkforening, men når det først finnes midler og muligheter for å skape noe, ønsker jeg at de kan komme til nytte slik at sjakk også kan tilbys og spilles også utenfor byene nordpå. Og på sikt kan et samisk sjakkforbund være liv laga slik at ungdom nordpå, også fra de andre landene det bor samer, kan delta i f.eks, nordiske mesterskap under samisk flagg.  Om det ikke går er det ikke et nederlag og kanskje er det ikke bov for dette heller. I det minste har vi da gjort et forsøk som jeg føler dagens ledelse i Samisk SF har skuslet bort ved sine disposisjoner. Det er mulig anmeldelsen og den negative oppmerksomheten overfor Samisk SF har lagt mulighetene døde, men jeg ønsker ihvertfall at midlene til en viss grad kan brukes slik de var tiltenkt i framtida. Og dette gjelder de midlene som enda finnes på bok iflg advokat Winsvold.

Det er spennende sjakktider. Magnus Carlsen er blitt norsk sjakkstjerne som alle kjenner til. Det blir kanskje OL og ACC arrangeres hvert år. Angående ACC er jeg både imponert og kritisk, men det får vente til en annen gang.

For de som leser dette, men ikke vanlige sjakksider kan jeg anbefale http://www.tromsosjakklubb.com/ og følge linkene videre derfra.

vdg
Lárssa